DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG, THÂM NIÊN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ ĐỢT 1 NĂM 2022
Số ký hiệu văn bản 10/DS-UBND
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày hiệu lực 16/05/2021
Trích yếu nội dung DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG, THÂM NIÊN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ ĐỢT 1 NĂM 2022
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt Đào Xuân Quỳnh
Tài liệu đính kèm Biểu 1.pdf
Mẫu 3 nâng lương.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang