Tổng số: 104
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
63/BC-UBND 14/09/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử qúy III năm 2023
Lượt xem: 9
Tải về
59/BC-UBND 11/09/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023
Lượt xem: 16
Tải về
1905/QĐ-UBND 21/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã thuộc huyện Vụ Bản
Lượt xem: 36
Tải về
53/BC-UBND 18/08/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 16
Tải về
02/KH-BCĐCĐS 28/07/2023 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số tại cơ sở của Tổ công nghệ số cộng đồng
Lượt xem: 13
Tải về
1258/QĐ-UBND 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp
Lượt xem: 25
Tải về
34/QĐ-UBND 24/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Đại Thắng
Lượt xem: 25
Tải về
35/QĐ-UBND 24/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Đại Thắng
Lượt xem: 54
Tải về
589/UBND-NV 20/06/2023 Danh sách chi trả một lần cho Công an xã, thị trấn có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng Theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ (Đợt 9)
Lượt xem: 37
Tải về
12/KH-UBND 14/06/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Đại Thắng
Lượt xem: 39
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang