Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1905/QĐ-UBND 21/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã thuộc huyện Vụ Bản
Lượt xem: 36
Tải về
35/QĐ-UBND 24/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Đại Thắng
Lượt xem: 54
Tải về
1117/QĐ-UBND 07/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Nam Định
Lượt xem: 43
Tải về
Số: 1080/QĐ-UBND 31/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xãQUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 41
Tải về
991/QĐ-UBND 17/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực ngƣời có công thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thƣơng binh và Xã hội, UBND cấp xã
Lượt xem: 49
Tải về
720/QĐ-UBND 13/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Lượt xem: 52
Tải về
140/QĐ-UBND 13/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 76
Tải về
01/QĐ-UBND 03/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Đại Thắng
Lượt xem: 92
Tải về
01/QĐ-UBND 03/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Đại Thắng
Lượt xem: 43
Tải về
2491/QĐ-UBND 28/12/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp
Lượt xem: 81
Tải về
123456
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang