Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
689/QĐ-UBND 09/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Lượt xem: 8
Tải về
634/QĐ-UBND 02/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi,bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 11
Tải về
487/QĐ-UBND 13/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã
Lượt xem: 13
Tải về
453/QĐ-UBND 06/03/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 13
Tải về
136/QĐ-UBND 18/01/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 24
Tải về
2667/QĐ-UBND 28/12/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 27
Tải về
2441/QĐ-UBND 06/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 32
Tải về
2442/QĐ-UBND 06/12/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã
Lượt xem: 45
Tải về
2376/QĐ-UBND 28/11/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã
Lượt xem: 32
Tải về
2325/QĐ-UBND 22/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 30
Tải về
1234567
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang