Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
851/QĐ-UBND 06/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 32
Tải về
815/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp xã, thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh
Lượt xem: 23
Tải về
768/QĐ-UBND 22/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 19
Tải về
17/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Lạc Thiện nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 26
Tải về
18/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Đống Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 18
Tải về
19/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 21
Tải về
20/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Làng Mới nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 22
Tải về
23/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Hòa Tiên nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 27
Tải về
24/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Đại Đồng nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 21
Tải về
25/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Đình Hương nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 10
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang