Tổng số: 56
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
689/QĐ-UBND 09/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Lượt xem: 8
Tải về
634/QĐ-UBND 02/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi,bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 11
Tải về
13/BC-UBND 14/03/2024 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý I năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về
487/QĐ-UBND 13/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã
Lượt xem: 13
Tải về
453/QĐ-UBND 06/03/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 13
Tải về
05/KH-UBND 25/01/2024 KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính xã Đại Thắng năm 2024
Lượt xem: 28
Tải về
136/QĐ-UBND 18/01/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 24
Tải về
03/KH-UBND 17/01/2024 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Đại Thắng
Lượt xem: 24
Tải về
01/KH-UBND 05/01/2024 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số năm 2024 xã Đại Thắng
Lượt xem: 36
Tải về
19/KH-UBND 29/12/2023 KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính xã Đại Thắng năm 2024
Lượt xem: 27
Tải về
123456
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang