Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
991/QĐ-UBND 17/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực ngƣời có công thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thƣơng binh và Xã hội, UBND cấp xã
Lượt xem: 14
Tải về
720/QĐ-UBND 13/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Lượt xem: 23
Tải về
04/KH-UBND 10/02/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính xã Đại Thắng năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về
03/KH-UBND 30/01/2023 KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023 xã Đại Thắng
Lượt xem: 47
Tải về
02/KH-UBND 30/01/2023 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Đại Thắng
Lượt xem: 41
Tải về
140/QĐ-UBND 13/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 43
Tải về
01/QĐ-UBND 03/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Đại Thắng
Lượt xem: 58
Tải về
19/KH-UBND 28/12/2022 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Đại Thắng năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về
2491/QĐ-UBND 28/12/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp
Lượt xem: 60
Tải về
2339/QĐ-UBND 15/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã
Lượt xem: 79
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang