Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2376/QĐ-UBND 28/11/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã
Lượt xem: 6
Tải về
2325/QĐ-UBND 22/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 6
Tải về
65/QĐ-UBND 24/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Đại Thắng
Lượt xem: 17
Tải về
77/BC-UBND 20/10/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 19
Tải về
65/BC-UBND 20/09/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về
63/BC-UBND 14/09/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử qúy III năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về
03/KH-BCĐCĐS 13/09/2023 KẾ HOẠCH Tuyên truyền và chi tiết lịch phát và tiếp âm Chuyên mục “Chuyển đổi số” Trên đài truyền thanh xã Đại Thắng
Lượt xem: 15
Tải về
59/BC-UBND 11/09/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023
Lượt xem: 37
Tải về
53/BC-UBND 18/08/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về
02/KH-BCĐCĐS 28/07/2023 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số tại cơ sở của Tổ công nghệ số cộng đồng
Lượt xem: 30
Tải về
12345
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang