Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/QĐ-UBND 24/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Đại Thắng
Lượt xem: 25
Tải về
35/QĐ-UBND 24/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Đại Thắng
Lượt xem: 54
Tải về
589/UBND-NV 20/06/2023 Danh sách chi trả một lần cho Công an xã, thị trấn có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng Theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ (Đợt 9)
Lượt xem: 37
Tải về
897/UBND-CA 19/10/2022 tuyên truyền, thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 82
Tải về
241/VHTT-TT 07/10/2022 V/v tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2022- Tháng tiêu dùng số trên hệ thống thông tin cơ sở
Lượt xem: 69
Tải về
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định 42/NĐ-CP quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý (Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 62
Tải về
10/DS-UBND 16/05/2022 DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG, THÂM NIÊN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ ĐỢT 1 NĂM 2022
Lượt xem: 119
Tải về
09/KH-UBND 08/03/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2022
Lượt xem: 69
Tải về
15/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Trung Linh nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 121
Tải về
16/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Thiện An nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 89
Tải về
12345
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang