Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/DS-UBND 16/05/2022 DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG, THÂM NIÊN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ ĐỢT 1 NĂM 2022
Lượt xem: 32
Tải về
815/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp xã, thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh
Lượt xem: 23
Tải về
768/QĐ-UBND 22/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 19
Tải về
15/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Trung Linh nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 31
Tải về
16/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Thiện An nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 30
Tải về
17/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Lạc Thiện nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 26
Tải về
18/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Đống Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 18
Tải về
19/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 21
Tải về
20/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Làng Mới nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 22
Tải về
21/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Đ nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 25
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang