Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/BC-UBND 14/03/2024 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý I năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về
77/BC-UBND 20/10/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 37
Tải về
65/BC-UBND 20/09/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về
53/BC-UBND 18/08/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về
30/BC-UBND 14/06/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Qúy II, năm 2023 trên địa bàn xã Đại Thắng
Lượt xem: 55
Tải về
29/BC-UBND 12/06/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về
15/03/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Qúy I, năm 2023 trên địa bàn xã Đại Thắng
Lượt xem: 50
Tải về
08/BC-UBND 10/03/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023
Lượt xem: 31
Tải về
70/BC-UBND 02/12/2021 Báo cáo Kết quả triển khai quy trình nội bộ trên phần mềm 1 cửa điện tử
Lượt xem: 172
Tải về
94/BC-UBND 30/10/2017 Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017
Lượt xem: 444
Tải về
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang