Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/DS-UBND 16/05/2022 DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG, THÂM NIÊN CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ ĐỢT 1 NĂM 2022
Lượt xem: 32
Tải về
15/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Trung Linh nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 31
Tải về
16/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Thiện An nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 30
Tải về
21/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Đ nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 25
Tải về
22/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn Phong Vinh nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 19
Tải về
01/KH-UBND 17/01/2022 KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 xã Đại Thắng
Lượt xem: 14
Tải về
02/KH-UBND 17/01/2022 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Đại Thắng
Lượt xem: 18
Tải về
22/KH-UBND 30/12/2021 Kế hoạch Kiểm soát TTHc trên địa bàn xã Đại Thắng năm 2022
Lượt xem: 18
Tải về
17/KH-UBND 20/12/2021 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Đại Thắng
Lượt xem: 21
Tải về
242/VHTT-CNTT 21/10/2021 V/v thực hiện đăng ký và quét mã QR-Code phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 26
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang