Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/KH-UBND 25/01/2024 KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính xã Đại Thắng năm 2024
Lượt xem: 29
Tải về
03/KH-UBND 17/01/2024 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Đại Thắng
Lượt xem: 25
Tải về
01/KH-UBND 05/01/2024 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số năm 2024 xã Đại Thắng
Lượt xem: 37
Tải về
18/KH-UBND 29/12/2023 KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Đại Thắng năm 2024
Lượt xem: 26
Tải về
19/KH-UBND 29/12/2023 KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính xã Đại Thắng năm 2024
Lượt xem: 27
Tải về
63/BC-UBND 14/09/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử qúy III năm 2023
Lượt xem: 49
Tải về
03/KH-BCĐCĐS 13/09/2023 KẾ HOẠCH Tuyên truyền và chi tiết lịch phát và tiếp âm Chuyên mục “Chuyển đổi số” Trên đài truyền thanh xã Đại Thắng
Lượt xem: 34
Tải về
59/BC-UBND 11/09/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023
Lượt xem: 49
Tải về
02/KH-BCĐCĐS 28/07/2023 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số tại cơ sở của Tổ công nghệ số cộng đồng
Lượt xem: 48
Tải về
1258/QĐ-UBND 27/06/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp
Lượt xem: 62
Tải về
12345
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang