anh tin bai
 image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 10)
Lượt xem: 32
Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 10)
 

Câu hỏi 12: Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025 như thế nào?
Trả lời: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 15-8-2023 về “Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025” và Phương án số 21/PA-UBND ngày 20-10-2023 về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025, theo đó:

1. Đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện
Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, toàn bộ dân số của huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định trong Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 03 phường (có Đề án riêng). Sau khi sắp xếp giảm 01 đơn vị hành chính cấp huyện. Tổng số đơn vị hành chính cấp huyện sau sắp xếp là 09 đơn vị (gồm 08 huyện và 01 thành phố).

2. Đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Sắp xếp 77 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 26 đơn vị hành chính cấp xã mới, cụ thể như sau:

- Thành phố Nam Định: Sắp xếp 18 đơn vị hành chính (gồm 17 phường, 01 xã) thành 06 đơn vị hành chính mới; số đơn vị hành chính giảm: 12 đơn vị, số đơn vị hành chính còn lại 13 đơn vị. 

- Huyện Mỹ Lộc: Sắp xếp 05 đơn vị hành chính (gồm 01 thị trấn, 04 xã) thành 02 đơn vị hành chính mới; số đơn vị hành chính giảm: 03 đơn vị, số đơn vị hành chính còn lại 08 đơn vị. 

- Huyện Vụ Bản: Sắp xếp 06 đơn vị hành chính (gồm 6 xã) thành 02 đơn vị hành chính mới; số đơn vị hành chính giảm: 04 đơn vị, số đơn vị hành chính còn lại 14 đơn vị. 

- Huyện Ý Yên: Sắp xếp 12 đơn vị hành chính (gồm 12 xã) thành 04 đơn vị hành chính mới; số đơn vị hành chính giảm: 08 đơn vị, số đơn vị hành chính còn lại 23 đơn vị. 

- Huyện Nam Trực: Sắp xếp 03 đơn vị hành chính (gồm 03 xã) thành 01 đơn vị hành chính mới; số đơn vị hành chính giảm: 02 đơn vị, số đơn vị hành chính còn lại 18 đơn vị. 

- Huyện Nghĩa Hưng: Sắp xếp 06 đơn vị hành chính (gồm 01 thị trấn, 05 xã) thành 02 đơn vị hành chính mới; số đơn vị hành chính giảm: 04 đơn vị, số đơn vị hành chính còn lại 20 đơn vị. 

- Huyện Xuân Trường: Sắp xếp 09 đơn vị hành chính (gồm 9 xã) thành 03 đơn vị hành chính mới; số đơn vị hành chính giảm: 06 đơn vị, số đơn vị hành chính còn lại 14 đơn vị. 

- Huyện Giao Thủy: Sắp xếp 03 đơn vị hành chính (gồm 01 thị trấn, 02 xã) thành 01 đơn vị hành chính mới; số đơn vị hành chính giảm: 02 đơn vị, số đơn vị hành chính còn lại 20 đơn vị. 

- Huyện Hải Hậu: Sắp xếp 15 đơn vị hành chính (gồm 02 thị trấn, 13 xã) thành 05 đơn vị hành chính mới; số đơn vị hành chính giảm: 10 đơn vị, số đơn vị hành chính còn lại 24 đơn vị. 

Tổng số đơn vị hành chính cấp xã của toàn tỉnh sau sắp xếp còn 175 đơn vị (gồm 146 xã, 14 phường, 15 thị trấn); giảm 51 đơn vị (gồm 42 xã, 08 phường, 01 thị trấn).

 
Tin khác
1 2 
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang