anh tin bai
 image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
BÀI TUYÊN TRUYỀN TOÀN DÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH BỀN VỮNG
Lượt xem: 485
 

Chủ trương giảm nghèo nhanh bền vững là nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo, người nghèo, cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản về: Y tế, giáo dục, điều kiện sống, thông tin, bảo hiểm và trợ giúp xã hội khác. Thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp của xã hội.

Tuyên truyền, vận động, động viên các hộ thoát nghèo. Tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận với các mô hình kinh tế, nắm bắt được các chính sách về vay vốn giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống để tiếp tục vươn lên là lương tâm, trách nhiệm của toàn xã hội.

Để chủ trương và kế hoạch giảm nghèo nhanh bền vững cần sự vào cuộc của toàn thể nhân dân, Hội viên, Đoàn viên , các tổ chức đoàn thể cùng nhau phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên để Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo cùng góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Đối với các đơn vị trong xã tổ chức làm tốt các nội dung sau đây:

1/ Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tại các khu dân cư, các chi hội đoàn thể ở cơ sở, tại các hộ nghèo, cận nghèo trong danh sách quản lý.

2/ Tuyên truyền, vận động, động viên để nhân dân, Hội viên, đoàn viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu biết về chủ trương giảm nghèo bền vững, nhằm thay đổi và chuyển biến về nhận thức trong giảm nghèo hàng năm, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo cuộc sống góp phần an sinh xã hội tại địa phương.

3/ Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hổ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo vươn lên thành hộ khá giả.

4/ Tổ chức phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh Xã, loa tại Khu dân cư, tại các hội nghị nhân dân trong Khu dân cư, cụm dân cư, tổ tự quản, tại hội nghị các chi hội đoàn thể ở cơ sở lồng ghép đưa nội dung giảm nghèo xây dựng nông thôn mới vào sinh hoạt.

5/ Phối hợp tuyên truyền các chính sách và thủ tục vay vốn giảm nghèo, vay vốn hổ trợ việc làm, vay vốn cho lao động xuất khẩu; tuyên truyền kinh nghiệm làm ăn, kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp.

6/ Phối hợp với tiểu ban giảm nghèo tập trung điều tra, rà soát, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hổ trợ giảm nghèo phù hợp của từng hộ theo kế hoạch, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm đã được Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp triển khai.

7/ Phối hợp tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân hội viên, đoàn viên tích cực than gia thực hiện giảm nghèo bền vững. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, thương yêu đùm bọc trong các thôn xóm, cụm dân cư phát huy tinh thần tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng, trong dòng họ nhằm giúp nhau khắc phục khó khăn giảm nghèo gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới” và cuộc vận động Ngày vì người nghèo”./.

Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang