anh tin bai
 image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tổ công nghệ số cộng đồng - Đưa người dân đến gần hơn với chính quyền số
Lượt xem: 821
Tổ công nghệ số cộng đồng - Đưa người dân đến gần hơn với chính quyền số
Lượt xem: 274

 - Để đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng, giúp người dân sớm tiếp cận với môi trường số, sử dụng các nền tảng số, công nghệ số vào mọi mặt của đời sống xã hội, giúp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, góp phần từng bước xây dựng nền tảng chính quyền số ở địa phương theo định hướng chung của tỉnh, huyện, xã.

Với mục đích làm cho người dân nhận thức rõ xu hướng tất yếu phải chuyển đổi số, thấy công nghệ số là thứ dễ dàng, hiệu quả, thiết thực; việc chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hình thành lên cộng đồng số.

Do đó, để phát huy tốt hơn nữa vai trò, hoạt động hiệu quả của Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, là tác nhân thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ hơn ở các thôn,  là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số  xã đến thôn,  trong việc đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua tổ công nghệ số cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh, huyện và của xã.

Nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng

Để nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồngUBND xã chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn thực hiện kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn,  theo hướng sát nhập tổ công nghệ số cộng đồng và tổ công tác triển khai Đề án 06, thành viên nòng cốt cơ bản phải là những người trẻ tuổi, có kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin, am hiểu về Internet, sử dụng thành thạo điện thoại thông minh,… có kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Theo đó, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, gồm: Bí thư Chi bộ làm Tổ trưởng; Các đoàn viên của Chi đoàn thanh niên thôn,  và; các thành viên là đại diện các tổ chức, đoàn thể, như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công an viên, Giáo viên tại các trường phổ thông đóng trên địa bàn; tổ chức, cá nhân điển hình trong việc triển khai thành công ứng dụng công nghệ số vào đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương; Huy động từ các lực lượng khác của doanh nghiệp, hợp tác xã,… đóng trên địa bàn.

Nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng là thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến từng hộ gia đình và người dân trong thôn,  Hỗ trợ triển khai, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của xã và chịu sự chỉ đạo về triển khai Đề án 06 từ tổ công tác triển khai đề án của xã.

Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp nhận, triển khai các nền tảng số và trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn lại cho từng người dân, hộ gia đình trong thôn,  tạo nhóm mạng xã hội Việt Nam (trên Zalo, Mocha, Gapo hoặc các mạng xã hội Việt Nam phổ biến khác) cho các hộ gia đình, người dân trong thôn,  để được hỗ trợ, tương tác, hướng dẫn thường xuyên,… với các nội dung cụ thể như sau:

Về chính quyền số, hướng dẫn người dân truy cập và sử dụng Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện, xã để tra cứu thông tin; truy cập và sử dụng Cổng dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến; tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu được lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân biết và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng công nghệ số khác được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Về kinh tế số, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để mua, bán, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa trên mạng, mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; hỗ trợ các hộ kinh doanh kết nối với các đơn vị phân phối triển khai việc vận chuyển tối ưu, đảm bảo chất lượng sản phẩm, thời gian vận chuyển, quy trình đóng gói, bảo quản và phân phối sản phẩm nông sản.

Về xã hội số, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch… thông qua các nền tảng số; phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc chuyển đổi số trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố, trong các chương trình, sự kiện của xã, phường, thị trấn; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, các chương trình nâng cao nhận thức về chuyển đổi số (các lớp đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến điện tử, khám chữa bệnh trực tuyến, học tập trực tuyến và các ứng dụng thông minh khác) cho người dân trên địa bàn thôn, tổ dân phố. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện, duy trì Cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; hướng dẫn người dân về an toàn trên không gian mạng như: bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; phòng, chống lừa đảo trên môi trường mạng, tin nhắn rác, cuộc gọi rác…; Hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông công ích.

anh tin bai
anh tin bai

 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Để thực hiện hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng cần phải thể hiện vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong hoạt động chuyển đổi số của các cấp, các ngành; thực thi có hiệu quả chủ trương “Lấy người dân làm trung tâm” trong chuyển đổi số, để người dân thấy được giá trị và lợi ích của chuyển đổi số, từ đó chủ động tham gia, đồng hành  với chuyển đổi số vì chuyển đổi số là không có điểm kết thúc.

Do đó, các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng cần phải đi vào thực chất, phù hợp với đặc thù của từng địa phương; hướng dẫn cho người dân tiếp cận các công nghệ số theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu của người dân; tạo ra giá trị và lợi ích thiết thực trong cuộc sống hằng ngày của người dân. Lấy phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của Tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân sử dụng công nghệ số hiệu quả.

                                                                                                                                                                                                                           T.h: Đức Miêng
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang