anh tin bai
 image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Quy trình chung về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 68
Quy trình chung về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 
Ngày 21/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 9318/VPCP-KSTT về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Văn bản đã hướng dẫn chi tiết quy trình nghiệp vụ  số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quy trình chung như sau: 

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại một cửa cho cán bộ một cửa

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ trên Cổng DVC của tỉnh, kiểm tra sự tồn tại của tài khoản số của cá nhân, tổ chức trên Cổng DVC quốc gia qua số CCCD của cá nhân hoặc mã định danh cơ quan, mã số thuế/mã số doanh nghiệp

- Trường hợp chưa có tài khoản, cán bộ hướng dẫn hoặc thực hiện quy trình tạo tài khoản trên Cổng DVC quốc gia.

- Trường hợp đã có tài khoản số trên Cổng DVC quốc gia, thì hệ thống tự động tạo tài khoản trên Cổng DVC của tỉnh với thông tin từ tài khoản Cổng DVC quốc gia

Bước 3: Cán bộ một cửa nhập các thông tin cơ bản về bộ hồ sơ trên Cổng DVC (gồm các thông tin: người nộp, tên TTHC) và kiểm tra các thành phần hồ sơ theo quy định TTHC (các thành phần hồ sơ được tích hợp tự động trên Cổng DVC)

- Trường hợp thành phần hồ sơ đã có dữ liệu điện tử: Các tài liệu điện tử này được xác nhận chia sẻ cùa các kho dữ liệu như: CSDL Quốc gia về TTHC, CSDL chuyên ngành, Kho dữ liệu điện tử của tỉnh, Kho dữ liệu điện tử cá nhân. Tổ chức, cá nhân không phải khai lại thông tin hoặc nộp lại hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đã có dữ liệu điện tử.

- Trường hợp thành phần hồ sơ chưa có dữ liệu điện tử: Cán bộ một cửa thực hiện tiếp nhận hồ sơ giấy; phân loại; thực hiện việc số hóa theo quy trình số hóa hồ sơ TTHC

Hồ sơ sau khi được số hóa được cán bộ tại bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển cho đơn vị nghiệp vụ xử lý theo quy định

Bước 4: Cán bộ nghiệp vụ xử lý hồ sơ thực hiện kiểm tra thông tin trên tệp tin mà bộ phận một cửa chuyển đến

- Trường hợp thông tin không đúng quy định chuyển trả lại bộ phận một cửa

- Trường hợp thông tin đảm bảo quy định:

+ Chuyển dữ liệu điện tử để lưu vào kho dữ liệu hồ sơ TTHC của tỉnh hoặc CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, chia sẻ dữ liệu với Kho dữ liệu điện tử cá nhân.

+ Thực hiện việc giải quyết TTHC theo quy định

+ Trình phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Bước 5: Trả kết quả giải quyết TTHC

- Kết quả giải quyết điện tử được gắn mã theo quy định và lưu trữ trong CSDL quốc gia hoặc CSDL chuyên ngành hoặc Kho dữ liệu hồ sơ TTHC của tỉnh.

- Kết quả giải quyết điện tử được trả cho cá nhân, tổ chức vào kho dữ liệu điện tử cá nhân hoặc Email, trừ trường hợp TTHC theo quy định của pháp luật chuyên ngành phải có mặt để trực tiếp nhận kết quả.

- Cán bộ một cửa trả kết quả giải quyết TTHC bằng bản giấy theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, trừ trường hợp TTHC chỉ quy định cung cấp bản kết quả giải quyết điện tử cho cá nhân, tổ chức./.

Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang