anh tin bai
 image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 77
Các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
 
 
 

             Theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

 

Cụ thể, tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP thay đổi một số quy định về các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo đó phân loại thành 02 mức độ dịch vụ công trực tuyến tập trung triển khai áp dụng chữ ký số trên cổng thông tin dịch vụ.

 

 

(1) Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công nhà nước theo 02 mức độ như sau:

 

 

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

 

- Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 42/2022/NĐ-CP.

 

 

- Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định.

 

 

(So với Nghị định 43/2011/NĐ-CP phân cấp dịch vụ công thành 4 mức độ Dịch vụ công trực tuyến thì tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP điểm mới quy định phân cấp dịch vụ công trực tuyến thành 2 mức độ).

 

 

Đối với Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định phải cung cấp thông tin, giải quyết và thực hiện toàn bộ thủ tục hành chính trên môi trường mạng được tích hợp vào mức độ 1 được gọi là dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Không đảm bảo một trong các quy định tại mức độ một sẽ là mức độ 2 gọi là dịch vụ công trực tuyến 1 phần.

 

 

(2) Với dịch vụ công trực tuyến cho phép tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên môi trường mạng, cơ quan nhà nước có trách nhiệm:

 

 

- Triển khai áp dụng chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng cho các ứng dụng chuyên ngành đáp ứng nhu cầu về chữ ký số trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 

 

- Phát triển, sử dụng các biểu mẫu điện tử tương tác theo quy định.

 

 

- Kết nối, khai thác dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan nhà nước khác để tự động điền các thông tin vào biểu mẫu điện tử và cắt giảm thành phần hồ sơ.

 

 

- Bảo đảm nguyên tắc tổ chức, cá nhân chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 

 

- Việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

 

 

(3) Văn phòng Chính phủ hướng dẫn rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP.

 

 

(4) Bộ thông tin và Truyền thông hướng dẫn tiêu chí kỹ thuật để đánh giá, xếp loại mức độ dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn, quy định kỹ thuật về tích hợp chữ ký số hoặc ứng dụng ký số trên cổng dịch vụ công.

 

 

(So với quy định cũ phải phân chia các thủ tục thực hiện dịch vụ công thành 4 mức độ theo từng chức năng thủ tục hành chính đơn giản như tải văn bản, điền trực tuyến các biểu mẫu,.. Thì tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP tập trung triển khai chữ ký công cộng, chữ ký số giúp thủ tục đơn giản hơn và thực hiện một lần ).

 

 

Nguồn: Thư viện pháp luật

Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang