anh tin bai
 image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
XÃ ĐẠI THẮNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ
Lượt xem: 324

XÃ ĐẠI THẮNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

anh tin bai

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, giảm bớt phiền hà cho nhân dân là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành. Trong thời gian qua, xã Đại Thắng đã có nhiều cách làm hiệu quả để đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các TTHC

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, giảm bớt phiền hà cho nhân dân là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành. Trong thời gian qua, xã Đại Thắng đã có nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả để đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các TTHC. Trong đó việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai niêm yết, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến đối với từng lĩnh vực TTHC là minh chứng cụ thể cho thấy đây là cách làm sáng tạo, hiệu quả của UBND xã trong đẩy mạnh cải cách hành chính, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

    Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, ngay từ những ngày đầu tiếp cận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các Đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã trong công tác đẩy mạnh cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại, do đó thúc đẩy chuyển đổi số ở xã Đại Thắng được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong của huyện. Nhằm tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính cùng với việc xây dựng chính quyền điện tử và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

    Theo đó, các ban, ngành đã tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh giải quyết TTHC; tăng cường số hóa hồ sơ, giấy tờ, cải tiến quy trình để đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng năng suất lao động; chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nhất là đối với các dịch vụ công thiết yếu.

    Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác CCHC củavẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến chưa cao. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tuy cao nhưng chưa thực chất, người dân vẫn còn thói quen đến nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tại Bộ phận một cửa phải cập nhật hộ cho người dân. Để kịp thời khắc phục những hạn chế, Lãnh đạo UBND xã thường xuyên chỉ đạo tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của xã trong thời gian tới và các năm tiếp theo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác CCHC. Trong đó, tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, trọng tâm là cắt giảm TTHC, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm để phục vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xử lý triệt để, kịp thời những đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không giải quyết, không trả lời hoặc giải quyết kéo dài không đúng quy định, đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất tại các cuộc đối thoại với người dân, doanh nghiệp.

    Đa dạng hóa cách thức truyền thông, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được tiếp cận các thông tin về CCHC, đặc biệt là những hiệu quả tích cực mà CCHC mang lại, những cách thức mà người dân có thể đồng hành cùng với cơ quan hành chính nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến, tham gia góp ý thông qua các kênh mà cơ quan nhà nước lấy ý kiến của nhân dân về xây dựng chính sách…

    Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng để kịp thời hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Có như vậy mới huy động sự tham gia đóng góp tích cực của người dân vào tiến trình chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh CCHC, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

T/h: Đức Miêng

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang