anh tin bai
 image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đảng bộ xã Đại Thắng long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho đảng viên và tổng kết công tác Đảng năm 2023
Lượt xem: 319

Sáng ngày 25/12/ 2023, Đảng ủy xã Đại Thắng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên, tổng kết công tác Đảng năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

anh tin bai

                                                                     Các đại biểu dự hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng; ThượngNguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện. các đồng chí chuyên viên các phòng ban của huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã cùng các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

anh tin bai

Đ/c Vũ Đình Tuyến - Phó Bi thư Đảng ủy xã báo cáo công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Đảng bộ xã Đại Thắng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các đợt quán triệt học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy xã thực hiện hiệu quả việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình của tập thể và cá nhân; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Trong năm Đảng ủy xã Đại Thắng đã tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị số 01 của Huyện ủy về công tác vệ sinh môi trường; thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và chất lượng đảng viên; công tác thu chi Đảng phí ở các chi bộ; việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Qua kiểm tra, giám sát đã uốn nắn kịp thời những tồn tại hạn chế, thiếu sót trong thực hiện các nhiệm vụ. Nhờ vậy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, hành động của tập thể, cá nhân đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong năm, Đảng bộ xã Đại Thắng có 05 chi bộ kết nạp được 06 đồng chí đảng viên mới. Đề nghị và tổ chức lễ trao Huy hiệu cho 23 đồng chí, trong đó: 60 năm có 05 đồng chí, 55 năm có 08 đồng chí, 50 năm có 01 đồng chí; 45 năm có 01 đồng chí; 40 năm có 06 đồng chí; 30 năm có 02 đồng chí. Đề nghị tặng quà cho 24 đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước năm 2023. Đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng cho 01 đ/c huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Tổng số đảng viên của Đảng bộ có đến nay là 409 đ/c. Sau khi Đảng ủy triển khai Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 20/11/2023 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023, các chi bộ tiến hành kiểm điểm phân tích đánh giá chất lư­­ợng tập thể và đảng viên của chi bộ, có 4 chi bộ tự nhận mức 1- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 14 chi bộ tự nhận mức 2-Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của các chi bộ, Đảng uỷ đã rà soát đánh gía và thống nhất xếp loại chất l­ượng chi bộ, đảng viên năm 2023 nh­­ư sau:

+ Chi bộ “Trong sạch vững mạnh (mức I)” gồm: chi bộ thôn Đồng Tiến, chi bộ Trung Linh và chi bộ Điện Biên. Trong đó chi bộ "Trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu" gồm các chi bộ chi bộ thôn Đồng Tiến, chi bộ thôn Trung Linh và chi bộ thôn Điện Biên.

- Năm 2023, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng quy định, làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2023.

 . Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động tham gia nâng cao chất lượng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2023, Đảng ủy xã Đại Thắng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp, xã đã tập trung chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng vào sản xuất, đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất;  Diện tích cây lúa: 1.436,96 ha. DT cây màu: 102,2 ha. Diện tích cây vụ đông là: 97,9 ha. Năng suất lúa bình quân đạt 115 tạ/ha (vụ xuân: 61,7 tạ/ha, vụ mùa 53,3 tạ/ha). Tổng sản lượng lúa cả năm đạt 8.257 tấn. Bình quân thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 110 triệu đồng/ha tăng 0,9 triệu đồng/ha so với năm 2022.Tổng giá trị ngành trồng trọt ước đạt 86,5 tỷ đồng. Tổng đàn lợn là: 5.020 con, đàn trâu, bò: 1013 con, đàn gia cầm  ước trên 130.000 con. Diện tích NTTS toàn xã là 69,1 ha, sản lượng ước đạt 120 tấn, giá trị ước đạt: 8,2 tỷ đồng. Tổ chức thành công mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tại HTX NN Thiện Linh với tổng diện tích 7,78 ha. Tổng số LĐ tham gia đi lao động công nghiệp và ngành nghề dịch vụ toàn xã có: 4.644 LĐ. Trong đó số lao động đi xuất khẩu LĐ nước ngoài là: 283 LĐ, LĐ đi làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài xã có 3.621 LĐ, số lao động làm nghề phụ có: 458 LĐ, số lao động làm kinh doanh, dịch vụ và kinh doanh khác là: 282 LĐ đã góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Tổng thu nhập từ ngành nghề dịch vụ năm 2023 ước đạt 563,2 tỷ đồng.  Các ngành nghề dịch vụ được duy trì phát triển; tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm còn 0,73%. Bình quân giá trị thu nhập đầu người đạt: 70,1 triệu đồng/người/năm tăng 4,8 triệu đồng/người/năm so với năm 2022. Công tác thu, chi ngân sách và các loại quỹ được đảm bảo. Tổng thu ngân sách xã . Ước tổng thu ngân sách năm 2023 là 14.801.928.419 đồng đạt 134,36% so với dự toán được giao. Ước tổng chi ngân sách năm 2023 là 11.507.821.416 đồng đạt 104,46% so với dự toán được giao. Các khoản chi đảm bảo chi trả lương, chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, đảm bảo chi hoạt động thường xuyên của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và dành nguồn để đầu tư xây dựng cơ bản.

 Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đã tập trung chỉ đạo 3 thôn Điện Biên, Hồng Tiến, Đoàn Kết hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác vệ sinh môi trường được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, nhất là việc thu gom vận chuyển và phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Xã có 100% hộ ký cam kết tham gia phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ, đã có trên 98,2% hộ thực hiện tốt mô hình. Lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được xã quan tâm thực hiện; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo

anh tin bai
anh tin bai

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân xã nhà, các đại biểu về dự Hội nghị đã tập trung thảo luận chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả để nhân rộng; đồng thời làm rõ những khó khăn, bất cập, hạn chế và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp sát thực, hiệu quả, những cách làm hay, sáng tạo để Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy tiếp thu, chỉ đạo thực hiện, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

anh tin bai

Đ/c, ThượngNguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện; Đồng chí Vũ Ngọc Kim, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đã trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên.

anh tin bai

Đ/c Vũ Ngọc Kim- Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã trao tặng giấy khen các tập thể đạt thành tích xuất sắc

anh tin bai

Đ/c ThượngNguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Ngọc Kim - Bí thư Đảng ủy, xã phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí  Ngọc Kim đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được. đặc biệt là năm 2023. Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã nỗ lực cố gắng, tập trung cao công tác chỉ đạo, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Đồng tình với những tồn tại, hạn chế mà báo cáo đã chỉ ra, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tập trung phân tích rõ những nguyên nhân và tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Ngọc Kim nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong năm 2024 đó là: Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trú trọng quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng phát triển Đảng viên, phát huy tốt hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn xóm; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết của đảng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quan tâm đến chế độ, chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Kim - Bí thư Đảng ủy đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham luân tại hội nghị, đồng thời đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.

                                                                                                                                                   T/h: Đức Miêng – VHTT 

 

Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang