anh tin bai
 image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TTHC
Lượt xem: 777

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨCTẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT  TTHC

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI
THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT  TTHC

Kính gửi : Phòng văn hóa và thông tin huyện Vụ Bản

UBND xã Đại Thắng cung cấp thông tin cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa của xã phục vụ việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã cụ thể như sau;

STT

Ho và tên

Tài khoản dịch vụ công(thư công vụ

Số CCCD

Số Điện thoại

Phụ trách lĩnh vực

1

Đào Xuân Quỳnh

Dao xuanquyng.vbn

036076010800

0914631896

Chủ tịch

2

Nguyễn Kim Quý

nguyenkimquy.vbn

036183001342

0852870890

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Văn Toản

nguyenvantoan.vbn

036073007831

0977519815

Phó chủ tịch

4

Nguyễn Xuân Khu

nguyenxuankhu.vbn

036091022170

0982557823

Văn phòng – Thống kê

5

Vũ Ngọc Quyết

vungocquyet.vbn

036072000733

0915303327

Tư pháp, thanh tra

6

Vũ Ngọc Tuân

vungoctuan.vbn

036085024042

0917700585

Địa chính, nông nghiệp

7

Vũ Ngọc Duy

vungocduy.vbn

036086004110

0984979047

Địa chính, xây dựng

8

Vũ Đức Miêng

vuducmieng.vbn

036075000657

0363367160

Văn hóa- Xã hội

9

Nguyễn Thị Sen

nguyenthisen.vbn

036191009731

0913185486

Lao đông -TB – Xh

10

Vũ Ngọc Linh

vungoclinh.vbn

036082001286

0942863282

Quốc phòng

Cơ quan chủ quản: UBND XÃ ĐẠI THẮNG
Địa chỉ : UBND Xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xadaithang.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang